Propozície

Pozrite si propozície 2. ročníka podujatia Hlbocký Boyard

Propozície Hlbockého Boyardu

Termín: 23. júl 2022

Miesto konania akcie: obec Hlboké nad Váhom

Organizátor: obec Hlboké nad Váhom

Vek pretekárov: 12+ (vrátane)

Dĺžka trate: 8 km a 15 km

Počet prekážok: 20+

Hlbocký Boyard je extrémny beh jednotlivcov. Súťažné kategórie sú:

  • deti/juniori od 12 do 17 rokov (vrátane)
    ženy od 18 do 39 rokov (vrátane)ženy nad 40 rokov (vrátane)muži od 18 do 39 rokov (vrátane)muži nad 40 rokov (vrátane)

Prezentácia: Areál pri futbalovom ihrisku v Hlbokom nad Váhom od 07:45 hod.  Odporúčame prísť na prezentáciu minimálne 45 minút vopred ako máte naplánovaný štart, alebo ako chcete štartovať.

Štartovné: Štartovné sa okrem registrácie na mieste uhrádza vopred prevodom na bankový účet obce Hlboké nad Váhom, vždy v termíne vlny, v ktorej sa registrujete. Štartovné sa nevracia, iba v prípade zrušenia registrácie do 23.6.2022. Platbu je potrebné vykonať po potvrdení Vašej registrácie zo strany organizátora, ktorý Vám aj zašle údaje k tejto platbe.

 Výška štartovného závisí od registračných vĺn, v ktorých sa stihnete zaregistrovať.

1. vlna od 16.5.2022 do 19.6.2022 – cena 15 €.

2. vlna od 20.6. do 10.7.2022 – cena 20 €.

3. vlna – registrácia na mieste – cena 25 €.

časť Štartovné obsahuje: účasť na extrémnom behu s prekážkami, účastnícka medaila, lístok na guláš a nápoj, proteínová tyčinka, voda na trati a ocenenie pre víťazov.

Čo si vziať: Bežecké oblečenie podľa počasia, ľahká športová obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko na mokré a špinavé veci, v prípade záujmu veci na sprchovanie – k dispozícii budú sprchy s teplou vodou vo futbalových kabinách.

Diváci: Diváci majú bezplatný vstup na celú trasu preteku.

Parkovanie: Bezplatné – prosíme o rešpektovanie organizátorov.

Súťaž sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. Prosíme o sledovanie web stránky súťaže.

Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Každý pretekár je povinný v deň preteku odovzdať pri prezentácii Vyhlásenie pretekára, ktorého tlačivo obdržia v prílohe v e-maily, alebo si ho môžu stiahnuť tu: Vyhlásenie-pretekára-2022 Neplnoletí pretekári sú povinní priniesť na prezentáciu súhlas zákonného zástupcu, ktorého tlačivo obdržia v prílohe v e-maily, alebo si ho môžu stiahnuť tu: Vyhlásenie-maloletý-2022.

Počas celého preteku bude zabezpečená pitná voda na štarte, ako i na stanoviskách počas trate. 

Kategória deti/juniori sa môže prihlásiť len na krátku trať.

Trať Hlbockého Boyardu 8 km a 15 km

Ďakujeme partnerom podujatia za podporu

Usporiadateľ