HLBOCKÝ BOYARD 2023

Ďakujeme, že ste boli jeho súčasťou !

Program podujatia

07:45 – 13:30

Registrácia súťažiacich

09:00

1. štart

Každých 5 minút

ďalší štart po 4-5 pretekárov

11:00 

1. štart Detský boyard

16:00 – 16:30

Vyhodnotenie podľa počtu pretekárov

Kategórie súťaže HB23:

dievčatá od 12 do 17 rokov (vrátane), 

chlapci od 12 do 17 rokov (vrátane) 

ženy od 18 do 39 rokov (vrátane)

muži od 18 do 39 rokov (vrátane)

ženy od 40 do 49 rokov (vrátane)

muži od 40 do 49 rokov (vrátane)

ženy nad 50 rokov (vrátane)

muži nad 50 rokov (vrátane)

Kategórie súťaže Detský boyard 23:

dievčatá do 7 rokov (vrátane)

chlapci do 7 rokov (vrátane)

dievčatá od 8 do 11 rokov (vrátane)

chlapci od 8 do 11 rokov (vrátane)

O podujatí

Podujatie Hlbocký Boyard sa uskutoční v obci Hlboké nad Váhom 9.9.2023, čo bude už 3. ročník tohto extrémneho behu. Hlbocký Boyard je extrémny beh jednotlivcov. Súťažiť sa bude v ôsmich kategóriach.

Pripravený bude jeden okruh trate  s množstvom zaujímavých prekážok. Viac informácií o podujatí nájdete v propozíciach súťaže. 

Súťažné kategórie Detský beh 23

Dievčatá od 12 do 17 rokov

Dievčatá od 8 do 11 rokov

Chlapci od 8 do 11 rokov

Chlapci od 12 do 17 rokov

Súťažné kategórie HB 23

Dievčatá do 7 rokov

Chlapci do 7 rokov

Ženy od 18 do 39 rokov

Muži od 18 do 39 rokov

Ženy od 40 do 49 rokov

Muži od 40 do 49 rokov

Ženy nad 49 rokov

Muži nad 49 rokov

Ďakujeme partnerom podujatia za podporu

Usporiadateľ