Boyard for KIDS

Na 2. ročník Hlbockého boyardu chystáme novinku pre našich najmenších. Extra trať s prekážkami prispôsobenými pre deti od 5 do 11 rokov. Štartovné: 2 € na mieste. Registrácia na mieste. Deti si zmerajú sily v 4 kategóriach:

Dievčatá od 5 do 7 rokov, chlapci od 5 do 7 rokov, dievčatá od 8 do 11 rokov a chlapci od 8 do 11 rokov.

Oceňovať budeme prvé 3 miesta v každej kategórii. Ver tomu, že to bude stáť naozaj za to 👍 Boyard je tu pre všetkých !

Beh bude prebiehať štartovaním každého pretekára zvlásť, nie hromadným štartom. Začíname o 10,00 hod. Dĺžka trate : 1 km

Počet prekážok: 5 +

Dĺžka trate : 1 km +

Ďakujeme partnerom podujatia za podporu

Usporiadateľ