Kontakt

Usporiadateľ: Obec Hlboké nad Váhom

Kontakt mobil: +421 902 178 787

Kontakt e-mail: obechlbokenadvahom@gmail.com

Ďakujeme partnerom podujatia za podporu

Usporiadateľ